Podcasty Stratpoints

Misja NATO, to nie tylko wyjazd żołnierza i praca

Episode Summary

Pod słowem "misja" często ukrywa się rzeczywistość wyjazdu na wojnę. "Nazwa jest rzeczą wtórną. Byłem na wojnie" - mówi gen. rez. Mirosław Różański. Od wstąpienia do NATO żołnierze polscy uczestniczą w misjach sojuszu. W kraju zostają bliscy. Towarzyszy temu wiele trudnych myśli i emocji. Gen. Różański w 2007 r. dowodził kontyngentem polskim w Iraku. Razem z córką, która wówczas była dzieckiem, a obecnie jest żołnierką, dzielą się wspomnieniami z tamtego okresu.

Episode Notes

Podcast jest  odcinkiem z cyklu "Daleko od domu" poświęconego wspomnieniom i doświadczeniom żołnierzy polskich, którzy uczestniczyli w misjach NATO i członków ich rodzin. 

Podcast został zrealizowany ze wsparciem Departamentu Dyplomacji Publicznej NATO.