Podcasty Stratpoints

Nauka, Covid-19 i strach

Episode Summary

Nacisk na warianty i fale Covid-19 jest niepotrzebny. Wynika z potrzeb mediów czy polityki, a nie realnej walki z pandemią. Wirusolog Tomasz Dzięciątkowski przekonuje, że strach wynika z niewiedzy, a spokojnie informowanie o chorobie jest odpowiedzią na infodemię i brak zaufania do nauki. Podkreśla przy tym niezwykłą współpracę naukowców i badaczy z całego świata.

Episode Notes

Podcast został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski zawarte w tym podcaście należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA.