Podcasty Stratpoints

Siły specjalne w nowoczesnej wojnie. Lekcje z Górskiego Karabachu

Episode Summary

Azerskie siły specjalne były widoczne w wojnie z Ormianami w Górskim Karabachu. Płk rez. Piotr Gąstał, były dowódca Grom, mówi o wykorzystaniu specjalsów na współczesnym polu walki. Ich rola wykracza poza operacje czysto bojowe.

Episode Notes

Azerscy specjalsi infiltrowali obronę Ormian. Naprowadzali  uderzenia dronów i  artyleryjskie. Wspierali atakujące siły główne, a w wielu przypadkach byli pierwszymi, którzy wywieszali flagi Azerbejdżanu w zdobywanych miejscowościach w Górskim Karabachu.

Płk rez. Piotr Gąstał, były dowódca jednostki wojskowej Grom, mówi o roli sił specjalnych i koordynacji działań z innymi rodzajami sił zbrojnych na współczesnym polu walki. Podkreśla  zmiany w  sposobie działania  specjalsów oraz znaczenie szkolenia i współpracy także z krajami, które nie należą do NATO.