Podcasty Stratpoints

Wojska inżynieryjne są potrzebne i... niedoinwestowane

Episode Summary

Wojska inżynieryjne są potrzebne w czasie pokoju i niezbędne w czasie wojny. Przypominamy sobie o nich dopiero, gdy wybuchnie stary pocisk lub wydarzy się katastrofa naturalna. To za późno.

Episode Notes

Współczesnego pola walki nie można wyobrazić sobie bez żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Niektóre armie inwestują ogromne środki w ich szkolenie i sprzęt, taki jak opancerzone i uzbrojone, izraelskie buldożery D9. Polscy saperzy mogą liczyć najwyżej na pomalowany na zielono sprzęt znany z placów budowy. Z kolei mosty pontonowe i amfibie pamiętają jeszcze lata 60. ubiegłego wieku. Płk. rez. Ireneusz Panek zaznacza, że znacznie lepiej wygląda wyposażenie i organizacja pracy saperów zajmujących się rozminowaniem. 

Problem stanu wojsk inżynieryjnych nie tylko odbija się na potencjale obronnym kraju, ale także wpływa na możliwości niesienia pomocy w przypadku katastrof naturalnych czy wypadków. Sprzęt saperski nie jest jednak tak spektakularny jak samoloty bojowe, czołgi czy rakiety i to zapewne jest jednym z powodów, dla których nie jest traktowany priorytetowo.